Projekta ‘Segums’ autori un īpašnieki ir sešas, vietējās rīcības grupas/biedrības, kuru pamata darbības uzdevums ir veicināt reģionālas, attīstības iniciatīvas biedrību darbību teritorijā.

Par www.segums.lv vēsturi:

Biedrību viens no uzdevumiem ir apsaimniekot LEADER publisko finansējumu, organizējot projektu konkursus, lai atbalstītu reģionālās attīstības iniciatīvas kā komercdarbībā tā sociālās aktivitātēs. LEADER finansējums, tā piešķiršanas gadījumā, sedz līdz 70% no projekta investīciju finansējuma. Būtisks atbalsts ieceru realizācijai. Projekta realizācija ir jāorganizē priekš finansējot plānotās darbības. Publiskais finansējums līdz 70% tiek atgriezts pēc projekta mērķu sasniegšanas.

Biedrības, savā ikdienas darbībā, saskarās ar problēmām, kad LEADER finansējuma pretendents  nereti atteicās no jau apstiprināta finansējuma piešķīruma, sakarā ar problēmām projekta priekš finansēšanai nepieciešamo līdzekļu pieejamības atteikumu kredītu iestādēs.

Lai risinātu problēmu ‘Kur, kā esošam jeb potenciālam uzņēmējam reģionā piesaistīt nepieciešamo finansējumu alternatīvu aizdevumu formā’, biedrības noorganizēja projektu ‘Reģiona Finanses Reģiona Attīstībai’ (RFRU), Nr.18-00-A019.332-000005.

Projekta ideja ‘Vietējo atbalsts vietējiem’ jeb B2B (biznesa atbalsts biznesam) biznesa darbības princips, kur reģionālie uzņēmēji (t.sk. aizdevēji nebanku sektorā) tiek aicināti atbalstīt cita, reģionāla uzņēmēja biznesu.

Projekta mērķis: Vietējas sabiedrības finanšu resursu aktivizēšana un iesaiste mikrokreditēšanas programmās kā esošajiem tā potenciālajiem uzņēmējiem reģionā (Projekta darbības teritorijā, ar interesi paplašināt Projekta efektu visos valsts reģionos).

Projekta apakšmērķi:

1.Attīstīt jaunus finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, findus un tiem līdzīgus, juridiskus veidojumus) vietējo finanšu resursu apkopošanai un mikrokredītu jeb investīciju organizēšanai reģionālās uzņēmējdarbības veicināšanā;
2.Uzlabot esošo finanšu instrumentu pieejamību, aprīkojot ar tehniskajiem līdzekļiem (specializētu datoprogrammu mikrokredītu un investīciju apsaimniekošanai)

Projekts ir ieviests ar publiskā finansējuma atbalstu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma ‘Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība’ ietvaros.

Par projekta ‘Segums’ paveikto:

Projekta ietvaros paveiktais:

  • noorganizēts Pētījums par reģiona uzņēmēju vajadzībām un pieredzi kredītu finansējumu apguvei – skatīt šeit
  • izstrādāts apkopojums alternatīvu aizdevēju juridisko formu un to reģistrācijas informācijai. Apkopojums ir ērti lietojams tiem, kuri vēlas reģistrēt alternatīvu finanšu apsaimniekošanu aizdevumu formā – skatīt šeit
  • izstrādāti, atbilstoši likumdošanai, nepieciešamie aizdevumu apsaimniekošanas dokumenti esošajiem un potenciālajiem aizdevējiem – skatīt šeit
  • IT tehniskā specifikācija tālākai datorprogrammas programmēšanai alternatīviem aizdevējiem skatīt šeit.
  • Izstrādāts Zīmols ‘Segums’.
  • noorganizētas tikšanās ar esošajiem un potenciālajiem, alternatīvajiem aizdevējiem reģionos.
  • noorganizētas tikšanās ar esošajiem un potenciālajiem aizņēmējiem uzņēmējdarbībai reģionos.
  • projekta publicitātes pasākumi (publikācijas, intervijas, reklāma, video sižeti). Līdz 04.2021. publicitātes pasākumi vēl turpinās.

Mēs, seši šī projekta īpašnieki, esam sagatavojuši šo mājas lapu, lai jebkuram interesentam ir iespēja iegūt nepieciešamo informāciju alternatīvo aizdevumu apsaimniekošanā t.sk. procesā un plānošanā.