Segums Tavai attīstībai

Platforma SEGUMS funkcionāli ir atvērts virtuāls forums nebanku aizdevēju informatīvu komerciālo piedāvājumu izvietošanai ar mērķi sniegt esošajiem un potenciāliem reģiona uzņēmējiem iespēju rast savai darbības specifikai atbilstīgu aizņēmuma piedāvājumu. SEGUMS mērķa auditorija – nebanku Aizdevēji uzņēmējiem, ar iespēju pievienoties platformai, un Aizņēmēji - potenciālie un esošie dažādu uzņēmējdarbības jomu pārstāvji Latvijas reģionos.

Segums Tavam virzienam nākotnē

Zīmola darbības pamatā ir misija – kļūt par stabilu un uzticamu reģionālās ekonomiskās attīstības cikla augšupejas zobrata daļu. Šo misiju palīdz virzīt kopīga apziņa, ka saimniecisko izaugsmi veicina pārdomāta un uzdrīkstēties spējīga vietējā uzņēmējdarbība, kuru savukārt sekmē stabils pamats un spēja līdzdarboties.

Segums ir informatīva platforma

Platforma SEGUMS funkcionāli ir atvērts virtuāls forums alternatīvo aizdevēju uzņēmējdarbībai reģionos informatīvu komerciālo piedāvājumu izvietošanai ar mērķi sniegt esošajiem un potenciāliem reģiona uzņēmējiem iespēju rast savai darbības specifikai atbilstīgu aizņēmuma piedāvājumu. Tāpat SEGUMS ietver praktisku informāciju Tev, no jauna veidojamam aizdevējam. SEGUMS platformā atradīs palīdzīgu informāciju arī esošie alternatīvo aizdevumu uzņēmējdarbībai reģionos, apsaimniekotāji.

Kāpēc Segums?

Lai apzinātu reģiona uzņēmēju faktiskās vajadzības aizņemties ir veikts Pētījums. Lai nodrošinātu iespējas patstāvīgi organizēt IT datoprogrammas risinājumus potenciālajiem aizdevējiem, ir apkopota IT datorpogrammas specifikācija.

Pētījums

Lai izprastu aktuālo situāciju reģionos par uzņēmēju faktiskajām vajadzībām aizņemto līdzekļu pieejamībai, un izzinātu biežākos cēloņus aizdevuma atteikumam, ar SIA "Pētījumu centrs SKDS" palīdzību, veicām Pētījumu.

 

IT specifikācija

Lai palīdzētu tiem, kuri izvēlēsies izstrādāt IT datorprogrammu alternatīvo aizdevumu apsaimniekošanai, esam sagatavojuši aprakstu un tehnisko informāciju datorpogrammas ‘MifosX’  izmantošanai kā bāzes programmatūru.

 

SEGUMS

Ko nozīmē zīmola SEGUMS saturs? Kādas ir SEGUMS vērtības Apraksts

Sadarbības partneri

SEGUMS ir tapis iesaistoties daudziem, sadarbības partneriem un piesaistot ES publisko finansējumu ELFLA projektā 'Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai'.