Krājaizdevu sabiedrības – Latvijas reģionālās ekonomikas neizmantotais potenciāls (V.A.Krauklis)

17.02 2021 Publikācijas

Komercbanku pakalpojumu pieejamība reģionos turpina samazināties – jo tālāk no Rīgas, jo grūtāk saņemt kredītu bankā. Diemžēl bankas Latviju neformāli ir sadalījušas perspektīvās un mazāk perspektīvās zonās. Daudzās ES valstīs komercbanku nevēlēšanos darboties reģionos veiksmīgi kompensē krājaizdevu sabiedrības, taču Latvijā  tas notiek ļoti fragmentāri un nelielā apjomā. Lai reģionālā ekonomika turpinātu augt, tajā tiktu veidoti un attīstīti uzņēmumi, nepieciešams veicināt jaunas, alternatīvas uzņēmumu kreditēšanas formas, kam jo īpaši svarīgs ir valsts un likumdevēju atbalsts. Taču kādi ir iemesli, ka, par spīti pieprasījumam un nepieciešamībai, krājaizdevu sabiedrību un citu alternatīvo aizdevēju attīstība reģionos ir kavējusies?

Krājaizdevu sabiedrībām Latvijā ir diezgan sena vēsture – jau 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā tas bija pamata finansēšanas veids. Veids, kā latvieši palīdzēja viens otram un sabiedrībai kopumā – būvēja īres namus, veidoja uzņēmumus, kultūras iestādes, citiem vārdiem sakot – uzlaboja dzīves kvalitāti. Tolaik krājaizdevu sabiedrības populāras bija visur Eiropā – īpaši rietumos. Atšķirībā no Rietumeiropas, kur krājaizdevu sabiedrības nekad nav pārtraukušas savu darbību un joprojām ir nozīmīgs ekonomikas dzinējspēks, Latvijā to attīstība drīzāk ir stagnējusi.

Līdz šim par krājaizdevu sabiedrību attīstību Latvijā visbiežāk dzirdēts partiju priekšvēlēšanu programmu solījumos, taču skumjā realitāte joprojām ir tāda, ka alternatīvie aizdevēji savā darbībā ir ļoti ierobežoti. Piemēram, krājaizdevu sabiedrības nedrīkst kreditēt juridiskas personas –  tām ir tikpat stingras prasības kā bankām, pietrūkst pašu kapitāla. Arī diskusijas ar Ekonomikas un Finanšu ministrijām par speciālu atbalsta programmas ieviešanu, kuras ietvaros krājaizdevu sabiedrības varētu piesaistīt un izmantot arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ko dara citas ES valstis, diemžēl ir beigušās bez rezultātam.

Tam, manuprāt, varētu būt trīs galvenie iemesli. Pirmkārt, par spīti tam, ka komercbankas nelabprāt kreditē reģionu uzņēmējus, iedzīvotājus, tiek saskatīti konkurences riski. Pie labvēlīgiem apstākļiem nākotnē pavisam reāla ir situācija, ka krājaizdevu sabiedrības kooperējas, kas ļauj izsniegt arī lielākus kredītus un garantijas. Otrkārt – tās varētu būt dabiskas valsts ierēdņu bailes, ka palielināsies riski attiecībā uz noguldījumu drošību, jo valsts garantē depozītus, tāpat kā komercbankām. Un treškārt, trūkst izpratnes visos līmeņos – gan politikas veidotāju, gan pašu patērētāju vidū par esošo situāciju reģionos. Turklāt nereti krājaizdevu sabiedrības tiek uzskatītas nevis par pilnvērtīgu finanšu pakalpojumu partneri, kas var sniegt savu labumu finanšu tirgum kopumā, bet gan par vienkārši lētu finansējuma avotu.

No vienas puses, var saprast arī bankas, jo administratīvais slogs, izsniedzot nelielus kredītus – kādi tie visbiežāk tiek prasīti reģionos, ir lielāks par gaidāmo atdevi. No otras puses, tieši šāda situācija ir viens no iemesliem, kādēļ reģioni turpina tukšoties. Ja topošais uzņēmējs ir izstaigājis vairākas bankas un saņēmis atteikumu finansējumam, lai uzsāktu mazo uzņēmējdarbību, zūd perspektīva un cilvēks dodas prom. Labākajā gadījumā, pārvācoties uz kādu lielāku Latvijas pilsētu, taču biežāk – dodas laimi meklēt ārzemēs. Tomēr pozitīvi, ka pēdējā laikā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, analītiķi norāda uz tendenci, ka cilvēki arvien biežāk apsver iespēju pārcelties no dzīves lielpilsētā uz piepilsētu, mazāku pilsētu vai dažkārt uz laukiem. Domāju, ka šī “migrācija” turpinās augt – arī Valkas novadā esam novērojuši, ka cilvēki no Rīgas atgriežas dzimtajā pusē. Īpaši šodienas apstākļos, kad tehnoloģijas ļauj strādāt attālināti un arī pandēmija, kas iemācījusi, ka daudzus darbus efektīvi var veikt no mājām. Tas vēlreiz tikai apliecina, ka ar steigu ir jāsakārto kredītu pieejamība reģionu iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.

Politikas veidotāji gan mēdz apgalvot, ka šo tirgus nepilnību palīdz novērst Attīstības finanšu institūcija Altum. Lai arī Altum tiešām ir daudz labu atbalsta programmu, diemžēl situācija reģionos liecina, ka viena institūcija nevar pārklāt visu spēles laukumu. To atspoguļo arī statistikas dati – Altum sniegtais atbalsts koncentrējas Rīgā, Pierīgā un lielajās pilsētās, jo, tāpat kā komercbanku, arī Altum kritēriji ir stingri, un nereti mazais reģionu uzņēmējs caur šo prasību sietu netiek cauri.

Risinājums, kas palīdzētu mazināt plaisu starp Rīgu un reģioniem, ir krājaizdevu sabiedrības, kas dotu labumu ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī stiprinātu finanšu pakalpojumu tirgu.

Krājaizdevu sabiedrību spēks ir tajā, ka, izvērtējot aizdevuma pieteikumus, tiek ņemti vērā ne tikai formālie kritēriji, bet vērtēts arī iesniedzējs. Reģionos to var izdarīt, jo viens otru pazīst – zina cilvēku, tā spējas un var izvērtēt arī potenciālos riskus. Protams, tiek prasītas arī pamatlietas, naudas plūsmas aprēķins, taču to visu var izdarīt arī bez tik liela birokrātiskā sloga. Tādēļ ārkārtīgi nozīmīgi ir veicināt krājaizdevu sabiedrību attīstību gan no tiesiskā, gan normatīvo aktu viedokļa, neierobežojot kreditēšanu un ļaujot izsniegt aizdevumus arī juridiskām personām.

Eiropas Atveseļošanās plāns paredz jaunu programmu cīņā ar koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai “Atveseļošanas un noturības mehānisms”, kurā ir ne tikai granta, bet arī aizdevuma daļa. Latvija vēl šaubās, vai šos līdzekļus izmantot, taču, manuprāt, tā būtu iespēja mērķtiecīgi atbalstīt krājaizdevu sabiedrības ar ilgtermiņa resursu, kas palīdzētu veicināt kredītu pieejamību reģionu iedzīvotājiem un mazā biznesa uzsācējiem. Eiropas divu gadsimtu pieredze rāda, ka krājaizdevu sabiedrību spēks ir kopdarbā, tāpēc šie līdzekļi varētu tikt izmantoti, lai, sadarbojoties vairākām sabiedrībām, tiktu izveidota arī grantu shēma – bez lielas birokrātijas un stingriem, nereti neizpildāmiem kritērijiem. Protams, tāpat kā citās grantu shēmās, ir jārēķinās, ka daļa pieteikto biznesu var izrādīties neveiksmīgi, tomēr, ja daļa no tiem ir sekmīgi, tas jau ir ieguvums tautsaimniecībai.

Papildus minētajam, krājaizdevu sabiedrības būtu viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt ātro kredītu bēdu, kas savā ziņā attīstījusies arī banku kredītpolitikas dēļ. Redzam, ka reģionos mazie uzņēmēji pēc tam, kad nav ieguvuši finansējumu komercbankā, griežas pie ātro kredītu izsniedzējiem, lai iegūtu līdzekļus, piemēram, tehnikas iegādei, pēc tam – maksā mežonīgus procentus, un nereti nonāk kredītu parādu jūgā. Ļaujot pilnvērtīgi darboties krājaizdevu sabiedrībām, izsniegt aizdevumus gan fiziskām, gan juridiskām personām, arī ātrā kredīta biznesa apjomi samazinātos, ļaujot no apburtā loka izkļūt daudziem reģionu iedzīvotājiem.  

Jo vairāk mums būs pieejami caurspīdīgi kreditēšanas mehānismi un iespēja par saprātīgiem procentiem saņemt aizdevumu gan reģionu mazo uzņēmumu attīstībai vai uzsākšanai, gan hipotekāriem kredītiem, jo mazināsies arī ēnu ekonomika. Ieguvēji būtu visi – gan valsts, gan tās iedzīvotāji.

Intervija ar Ventu Armandu Kraukli, Valkas novada domes priekšsēdētāju

17.02.2021.

Jūs varētu interesēt:

Pandēmijas laiku raksturo piesardzība (laikraksts Diena_08.03.2021., Madara Riekstiņa)

08.03 2021

Publikācijas

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laiks ir radījis lielu piesardzību. Daudzi Baltijas uzņēmēji nolēmuši nogaidīt, pirms realizēt biznesa pilnveides plānus, un šogad negatavojas īstenot vērienīgus, finansiāli ietilpīgus projektus. Uzņēmēji uzskata, ka patlaban vēl nav iespējams precīzi prognozēt, kad beigsies pandēmija, kāda būs situācija ekonomikā pēc Covid-19 krīzes un pēc kādiem ražojumiem un pakalpojumiem …

Politikas veidotāji un uzņēmēji: alternatīvie aizdevumi var sekmēt ekonomikas attīstību

03.03 2021

Publikācijas

25. februārī diskusijas formā noritēja forums “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām”. Tajā piedalījās uzņēmējdarbības un finanšu politikas veidotāji, reģionu uzņēmēji un kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) pārstāvji, meklējot atbildes uz jautājumu: kur uzņēmēji reģionos var iegūt finansējumu biznesa attīstībai? Pēdējo pāris gadu laikā novērots, ka uzņēmēji atsakās no Eiropas …

Reģiona finanses reģiona –attīstībai

08.03 2021

Publikācijas

Vietējām rīcības grupām, kuru pamatuzdevums Latvijā ir piesaistīt ES LEADER fonda finansējumu lauku teritoriju attīstībai, jau vairākus gadus ir iespēja savstarpēji sadarboties un risināt reģionālas nozīmes jautājumus. Rīcības grupas vienojas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai sasniegtu kādu kopēju mērķi un izstrādā sadarbības projektu. Pirms diviem gadiem “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība” , uzaicinot partnerus no dažādiem …

Eksperti: Reģionos jāveido jaunas uzņēmumu kreditēšanas formas (LETA_25.02.2021.)

25.02 2021

Publikācijas

Lai reģionālā ekonomika turpinātu augt, tajā tiktu veidoti un attīstīti uzņēmumi, nepieciešams veicināt jaunas, alternatīvas uzņēmumu kreditēšanas formas, kam jo īpaši svarīgs ir valsts un likumdevēju atbalsts, ceturtdien secināja diskusijas “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem” dalībnieki. Diskusijā tika secināts, ka problēmas ar finansējuma pieejamību …

Pētījums: Reģionu uzņēmējiem nepietiekama finansējuma dēļ nākas daļēji vai pilnībā pārtraukt darbību

25.02 2021

Publikācijas

(Publikācijas teksts reģionu mēdijos par 25.02.2021. konferenci-diskusiju ‘Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem). Pēdējo trīs gadu laikā vairāk nekā puse uzņēmēju reģionos mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai, liecina SKDS pētījums. No tiem trešdaļai finansējumu iegūt neizdevās, tādējādi plānotā saimnieciskā darbība tika iesaldēta vai pilnībā pārtraukta. Un tā ir tikai aisberga redzamā daļa, …

Konference-diskusija 25.02.2021.

15.02 2021

Aktivitātes

  Projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ noslēgumā noris konference-diskusija “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”. Ielūgums dalībai pasākumā. Dalība pasākuma ir bez maksas.  Pasākuma ietvaros tiks spriests par iespējām veidoties jauniem aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem uzņēmēju aidzevumu pakalpojumu nodrošināšanai, īpaši reģiona uzņēmējiem.  Konference-diskusija noris tiešsaistē, 25.02.2021. …