Pētījums: Reģionu uzņēmējiem nepietiekama finansējuma dēļ nākas daļēji vai pilnībā pārtraukt darbību

25.02 2021 Publikācijas

(Publikācijas teksts reģionu mēdijos par 25.02.2021. konferenci-diskusiju ‘Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem).

Pēdējo trīs gadu laikā vairāk nekā puse uzņēmēju reģionos mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai, liecina SKDS pētījums. No tiem trešdaļai finansējumu iegūt neizdevās, tādējādi plānotā saimnieciskā darbība tika iesaldēta vai pilnībā pārtraukta. Un tā ir tikai aisberga redzamā daļa, jo vēl ir daļa mazo uzņēmumu, kuri, izvērtējot savas iespējas iegūt finansējumu, pieteikumus aizdevumam neiesniedz vai nemaz nezina, kur pēc tā vērsties.

No tiem respondentiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, lielākā daļa ir bijuši SIA jeb sabiedrības ar ierobežotu atbildību (52 %), 20 % zemnieku saimniecības, bet 18 % – pašnodarbinātas personas. Visbiežāk prasītā summa ir līdz 20 000 eiro gan apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, gan investīcijām.

Visbiežāk respondenti pēc aizdevuma vērsušies bankā (42 %), pārējie – pie nebanku kredītdēvējiem, krājaizdevu sabiedrībām, Lauku atbalsta dienesta (LAD) un LEADER projektos, rakstījuši projektus grantiem paši, “Altum” un citur. Tie aptaujātie, kuriem neizdevās iegūt finansējumu kā biežāko atteikuma iemeslu minējuši nepietiekami kredītnodrošinājumu un līdzfinansējumu. Lai arī retāk, taču tiek minēti arī citi iemesli – birokrātiskais slogs, jauns uzņēmums un zemi novērtēta ideja.

Problēma ar finansējuma pieejamību reģionos nav tikai tāpēc, ka bankas vai citi finansētāji atteiktu aizdevumu – ja bilance vai bizness nav sakārtots pēc kreditētāja noteiktiem kritērijiem, tad tas ir tikai pašsaprotami. Vienlaikus reģionos ir daudz mazo uzņēmēju, mājražotāju, kuri, visticamāk, nekad netiks cauri esošam kritēriju sietam. Vēl viena reģionālas tautsaimniecības problēma ir banku tehniska nepieejamība – jo tālāk no Rīgas, jo grūtāk saņemt kredītu bankā. Lai veicinātu Latvijas reģionu konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi, mazinātu emigrācijas riskus, ir nepieciešami jauni, caurspīdīgi kreditēšanas mehānismi, kas ļautu par sapratīgiem procentiem saņemt aizdevumus arī maziem uzņēmumiem, informē projekta īstenotāju pārstāve Arnita Beinaroviča.

 
“Šobrīd Latvijas reģionos faktiski vienīgie nebanku sektora aizdevēji ir kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, tomēr arī to darbība ir ierobežota, nespējot pilnībā apmierināt reģiona uzņēmēju vajadzības. Vienlaikus citās ES valstīs likumiskas alternatīvā finansējuma formas jau daudziem uzņēmumiem lauku teritorijās ļāvušas atsperties, kāpinot ražošanas jaudas, paplašinot piedāvāto pakalpojumu vai produktu portfeli, kā arī modernizējot procesus. Ja var tepat kaimiņos – Lietuvā, tad vajadzētu varēt arī Latvijā,” stāsta projekta “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” vadītāja un biedrības “Lauku attīstības partnerība” padomes priekšsēdētāja Kristīne Ragaine-Volnianko.

 
Viens no faktoriem, kas kavējis jaunu kreditēšanas formu attīstību, ir izpratnes trūkums visos līmeņos – gan politikas veidotāju, gan pašu patērētāju vidū par situāciju reģionos. Turklāt nereti alternatīvie aizdevēji  tiek uzskatīti nevis par pilnvērtīgu finanšu pakalpojumu partneri, kas var sniegt savu labumu finanšu tirgum kopumā, bet gan par vienkārši lētu un šaubīgu finansējuma avotu.

Lai sekmētu finanšu resursu pieejamību reģionos un reģionālo attīstību kopumā, būtisks ir valsts un likumdevēju atbalsts – vienots virziens un attiecīgi izstrādāti instrumenti, kas likumiski ļautu darboties un izsniegt konkrēti uzņēmējiem un uzņēmējdarbībai paredzētus, komercbankām līdzvērtīgus aizdevumus arī citiem, alternatīviem aizdevējiem.

Viens no praktiskiem risinājumiem, kas popularitāti ieguvis citviet pasaulē, ir aizņemšanās uzņēmējam no uzņēmējam. Piemēram, Lielbritānijā jau 2005. gadā tika reģistrēta pirmā savstarpējo aizdevumu platforma “Zopa”, vēlāk arī “Funding Circle”, kas piedāvā alternatīvus aizdevumus vairāk kā 40 000 mazo uzņēmumu. Pateicoties EFLA projekta “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” finansējumam, arī Latvijā ir tapusi pirmā šāda veida publiskā platforma www.segums.lv, kurā vienuviet varēs atrast informāciju par alternatīviem aizdevumiem reģionu uzņēmumiem. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem.

Pētījums “Finansiāla atbalsta nepieciešamība uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai” pētījums tapis sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, aptaujājot izlases kārtībā 314 respondentus – fiziskas un juridiskas personas vecumā no 18 līdz 80 gadiem. Aptaujāto ģeogrāfiskais pārklājums iekļauj Latvijas novadus ārpus Rīgas. Pētījums veikts ar mērķi noskaidrot reģiona uzņēmēju vajadzības un iespējas saņemt finansējumu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

Šodien no pullksten 11 līdz 13 tiešraidē iespējams sekot līdzi arī diskusijai: “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem” tiešsaistē https://www.segums.lv/tiesraide/ vai sabiedriskā medija https://replay.lsm.lv/lv mājaslapā. 

Diskusijā piedalīsies:

Nora Dambure, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta direktore 

Kristaps Soms, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors

 Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore

 Pēteris Strautiņš, “Luminor” bankas ekonomists

Kristīne Ragaine-Volnianko, projekta “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai (RFRU) vadītāja, biedrības “Lauku attīstības partnerība” padomes priekšsēdētāja

Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors

Ēriks Čoders, Allažu “Saime” KKS valdes priekšsēdētājs un biedrības “Krājaizdevu apvienība” (KAA) valdes priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs un KKS Ziemeļvidzeme izveides iniciators

Jānis Livčāns, Zosēnu KKS valdes priekšsēdētājs

Dāvis Volksons, SIA “Damson”, zīmola “Rorbo siltās grīdas” valdes loceklis

Jānis Zilvers, zemnieku saimniecības “Pīlādži” īpašnieks.

Diskusiju moderēs žurnālists Jānis Domburs. 

Konference-diskusija tapusi sadarbībā ar “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” ELFLA projektu, kura ietvaros ir pētīti risinājumi alternatīviem aizdevumu pakalpojumiem uzņēmējiem Latvijas reģionos.

25.02.2021.

Jūs varētu interesēt:

Pandēmijas laiku raksturo piesardzība (laikraksts Diena_08.03.2021., Madara Riekstiņa)

08.03 2021

Publikācijas

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laiks ir radījis lielu piesardzību. Daudzi Baltijas uzņēmēji nolēmuši nogaidīt, pirms realizēt biznesa pilnveides plānus, un šogad negatavojas īstenot vērienīgus, finansiāli ietilpīgus projektus. Uzņēmēji uzskata, ka patlaban vēl nav iespējams precīzi prognozēt, kad beigsies pandēmija, kāda būs situācija ekonomikā pēc Covid-19 krīzes un pēc kādiem ražojumiem un pakalpojumiem …

Politikas veidotāji un uzņēmēji: alternatīvie aizdevumi var sekmēt ekonomikas attīstību

03.03 2021

Publikācijas

25. februārī diskusijas formā noritēja forums “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām”. Tajā piedalījās uzņēmējdarbības un finanšu politikas veidotāji, reģionu uzņēmēji un kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) pārstāvji, meklējot atbildes uz jautājumu: kur uzņēmēji reģionos var iegūt finansējumu biznesa attīstībai? Pēdējo pāris gadu laikā novērots, ka uzņēmēji atsakās no Eiropas …

Reģiona finanses reģiona –attīstībai

08.03 2021

Publikācijas

Vietējām rīcības grupām, kuru pamatuzdevums Latvijā ir piesaistīt ES LEADER fonda finansējumu lauku teritoriju attīstībai, jau vairākus gadus ir iespēja savstarpēji sadarboties un risināt reģionālas nozīmes jautājumus. Rīcības grupas vienojas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai sasniegtu kādu kopēju mērķi un izstrādā sadarbības projektu. Pirms diviem gadiem “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība” , uzaicinot partnerus no dažādiem …

Eksperti: Reģionos jāveido jaunas uzņēmumu kreditēšanas formas (LETA_25.02.2021.)

25.02 2021

Publikācijas

Lai reģionālā ekonomika turpinātu augt, tajā tiktu veidoti un attīstīti uzņēmumi, nepieciešams veicināt jaunas, alternatīvas uzņēmumu kreditēšanas formas, kam jo īpaši svarīgs ir valsts un likumdevēju atbalsts, ceturtdien secināja diskusijas “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem” dalībnieki. Diskusijā tika secināts, ka problēmas ar finansējuma pieejamību …

Krājaizdevu sabiedrības – Latvijas reģionālās ekonomikas neizmantotais potenciāls (V.A.Krauklis)

17.02 2021

Publikācijas

Komercbanku pakalpojumu pieejamība reģionos turpina samazināties – jo tālāk no Rīgas, jo grūtāk saņemt kredītu bankā. Diemžēl bankas Latviju neformāli ir sadalījušas perspektīvās un mazāk perspektīvās zonās. Daudzās ES valstīs komercbanku nevēlēšanos darboties reģionos veiksmīgi kompensē krājaizdevu sabiedrības, taču Latvijā  tas notiek ļoti fragmentāri un nelielā apjomā. Lai reģionālā ekonomika turpinātu augt, tajā tiktu veidoti …

Konference-diskusija 25.02.2021.

15.02 2021

Aktivitātes

  Projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ noslēgumā noris konference-diskusija “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”. Ielūgums dalībai pasākumā. Dalība pasākuma ir bez maksas.  Pasākuma ietvaros tiks spriests par iespējām veidoties jauniem aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem uzņēmēju aidzevumu pakalpojumu nodrošināšanai, īpaši reģiona uzņēmējiem.  Konference-diskusija noris tiešsaistē, 25.02.2021. …